Memur Gazetesi

2017 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Olma Süreci Nasıl İşleyecek?

2017 Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Olma Süreci Nasıl İşleyecek?
Bu haber 04 Haziran 2017 - 17:59 'de eklendi ve 114 views kez görüntülendi.

2017 ÜNİVERSİTE LİSANS MEZUNU MUVAZZAF SUBAY ALIMI HAKKINDA BİLGİLER

 1. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığında (K.K.K.lığı) muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda

 Dış Kaynaktan (Sivil Kaynaktan) Muvazzaf Subay Olma Süreci:

 • Seçim Aşaması Faaliyetleri;
 • Kayıt Kabul,
 • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
 • Kişilik Değerlendirme Testi, (ç) Genel Sağlık Muayenesi,
 • Mülakat.
 • Sınıflandırma yapılması     (asil/yedek     adayların     belirlenmesi)     aşamalarından oluşmaktadır.
 1. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Kara Kuvvetleri Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

2017 yılı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Tarihleri için tıklayın

Subay Alımı Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

 • Özlük Hakları:
 • Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

 • Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında  TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(ç)   İzin İşlemleri:

 • Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine
 • Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine
 • Konuttan Faydalanma:

Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf subaylar gibi istifade ederler.

 • Sosyal Hakları:

Muvazzaf subaylığa alınanlar emsali muvazzaf subaylar ile aynı sosyal haklara sahiptirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkânları sağlanmaktadır.

 • Malî Hakları:
 • 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.
 • Sosyal Güvenlik  Kurumu  (SGK)  ve  Ordu  Yardımlaşma  Kurumu  (OYAK)    ile

İlişkileri:

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
 • 205 sayılı   Ordu    Yardımlaşma    Kurumu   Kanunu    çerçevesinde   OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.
 • Çeşitli Hükümler:
 • Temin edilen muvazzaf subay adaylarının “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi” süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.
 • Muvazzaf subay adaylarının “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”nde başarısız olma durumlarında, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliğine göre işlem yapılır.
 • Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz
 • Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 • Ön başvurusu kabul edilen adaylara MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında (MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 • Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

Subay Alımı Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar için)

 • Ön başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–3 ve TABLO–4 ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.
 • TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
 • Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
 • Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 1. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

 Subay Alımı Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

 • Kayıt Kabul,
 • Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),
 • Kişilik Değerlendirme Testi, (ç) Genel Sağlık Muayenesi,
 • Mülakat.
 1. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacaktır. Seçim aşamasına (FYT) çağrılacak aday sayısı kontenjanın 20 katına kadar, mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı kontenjanın 6 katına kadar olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecektir. Ön başvurusu kabul edilenlerin; kayıt-kabul, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

 Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Ön başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

ç.    Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

 • Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri (kayıt-kabul, kişilik değerlendirme testi, FYT ve mülakat) duyurulacak tarihler arasında MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. İdarece gerekli görüldüğü takdirde, planlanan tarihlerde (faaliyet takviminde) değişiklik yapılabilecektir. Olası değişiklikler ile ilgili duyurular internet adresinden yapılacaktır.
 • Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:
 • Kayıt Kabul Faaliyeti:

Ön başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Adaylar kayıt kabul esnasında üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu elden teslim edeceklerdir.

Subay Alımı Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

 • Adaylar mekik, şınav ve koşu (1500m veya hedef koşusu) branşlarından değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-2’dedir. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır. Bir branştan puan alamayan aday bir sonraki branşa giremez; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilir. İtiraz sınavından da puan alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılır.
 • Tüm branşlardan başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanırlar.
 • Adayların FYT notu, üç branştan elde edilen puanların toplamının üçe bölünmesiyle elde
 • Fiziki Yeterlilik Testlerine katılan adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Fiziki Yeterlilik Testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma, hamile, vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.
 • FYT’de adayın; sakatlanması, yaralanması, vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk sınav merkezlerine ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde, sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar, sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı
 • Kişilik Değerlendirme Testi:

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Subay Alımı Mülakat Nasıl Olacak?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.

 1. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
 • Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik   Soruşturması    ve    Arşiv    Araştırması    Formu    ve   Doldurma    Talimatı

TABLO-5’tedir. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir.

Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

 • Askerî kimlik fotokopisi,

Hâlen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askerî kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

 • Lisans diploması,

Aday; mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokuluna ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

 • Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

 • Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren  not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

 • Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),
 • Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,
 • Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul )].
 • Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 01 Aralık 2016 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

 • Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

 • Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.
 • Adli sicil kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

 • Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 8 adet (cepheden çekilmiş arkası beyaz fon) fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır) getirilecektir.

 • Nitelik Belgesi (Halen askerlik hizmetini yapanlar için),
 • Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokullardan bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim
 • Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.
 • KPSSP3 Puanı Belgesi,

Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP3 Lisans Puanı” asgari 50 olan sınav belgesi getirilecektir.

 • Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın “aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf” yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

 Subay Alımı Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

 • Değerlendirme:
 • Fiziki yeterlilik  testi  ile  mülakatta  başarılı  olan  adaylar  değerlendirmeye   tabi

tutulacaktır.

 • Değerlendirmede Özel Nitelik Puanı kapsamında; şehit eş ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ise 5 puan
 • Sınıflandırma:
 • Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır.
 • Sınavda başarılı olarak eğitime katılmaya hak kazanan adaylar K.K.K.lığına mensup sınıflarda görev alacak şekilde istihdam

2017 Subay Alımı Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

 • Tüm bilgilendirmeler ve duyurular msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER