Memur Gazetesi

Jandarma 2017-7 Uzman Erbaş Alım Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Jandarma 2017-7 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alım Sonuçları Açıklama tarihi nedir?

Jandarma 2017-7 Uzman Erbaş Alım Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Bu haber 04 Temmuz 2017 - 14:24 'de eklendi ve 125 views kez görüntülendi.

Jandarma 2017-7 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvurusu Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Jandarma Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Başvurusu Sonuçları; Başvurusu kabul edilen ve seçme sınavlarına girmeye hak kazanan adaylara ait isim listesinin www.jandarma.tsk.tr internet sitesi üzerinden 12 Temmuz 2017 yayınlanacak.

2017-7 Uzman Erbaş Seçme Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Uzman Erbaş Seçme Sınavları 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde yapılacak.

“Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak olan, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Muayene ve Bedeni yetenek sınavı ile Mülakat sınavlarına ait tarihler yukarıda belirtilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı; gerekli gördüğünde, sınav tarihlerinde ve temin faaliyetleri ile ilgili diğer hususlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav faaliyet takviminde ve diğer hususlarda değişiklik yapıldığında, konu ile ilgili duyurular www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

JANDARMA 2017-7 KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

a. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adaylarından güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlara, www.jandarma.tsk.tr internet adresinden atama ve eğitime tabi tutulacakları birlik yerleri kabul işlemleri ve yapacakları işlemlerle ilgili olarak ayrıntılı duyuru yapılacaktır.

b. Hiç bir adaya, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır.

c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

UYGULANACAK SINAVLAR

a. Sınavlara müracaat eden adaylar içerisinden kadro ve ihtiyaca göre ne kadar aday çağırılacağı Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir. Çağrılmayan adaylar ilerleyen dönemlerde açılacak sınavlarda değerlendirilebilir.

b. Adayların Seçme sınavlarına gelirken getirecekleri belge ve malzemelere ilişkin duyuru başvuru sonuçlarının açıklanması sırasında www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (Beytepe/Ankara);

(1) Yazılı sınav,

(2) Bedeni yetenek sınavı,

(3) Mülakat,

(4) Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri, sınav/aşamalarından geçeceklerdir.

ç. Yazılı Sınav

(1) Yazılı sınav Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi, saati ve sınav ile ilgili diğer açıklayıcı bilgiler 17 Temmuz 2017 tarihine kadar sadece www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayımlanacak, adaylara ayrıca yazılı bir bildirimde bulunulmayacaktır.

(2) Yazılı sınavda; sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır.

(3) Yazılı sınavda (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.

d. Bedeni yetenek sınavı ve Mülakat

Adaylar aynı gün içerisinde öncelikle yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olan adaylar Bedeni yetenek sınavına gireceklerdir. Bu aşamaları geçen adaylar ise mülakat sınavına alınacaklardır. Adayların hangi tarihte mülakat sınavına girecekleri, Bedeni yetenek sınavını geçmelerine müteakip kendilerine tebliğ edilecektir.

(1) Bedeni Yetenek Sınavı (BYS)

(a) Adayların (TABLO-1’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

(b) Adaylara uygulanacak BYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3′te belirtilmiştir. Belirtilen BYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)

(c) Bedeni yetenek sınavının yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar o gün durumunu bildirmesi halinde sınavlara kabul edilmeyecektir. Ancak ilan edilen sınav tarihleri bitmeden müracaat etmeleri halinde sınava alınabileceklerdir.

(ç) Bedeni yetenek sınavına katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(2) Mülakat Sınavı

(a) Bedeni yetenek sınavında başarılı olan adaylar, kendilerine tebliğ edilecek tarihlerde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Ankara adresinde yapılacak olan mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve BYS aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.

(b) Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir.

(c) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(ç) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

e. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.

f. Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacaklar ve işlemleri iptal edilecektir.

6. DEĞERLENDİRME:

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adayların atamaları planlanırken, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle öncelikle idarenin ihtiyaçları, müteakiben adayların tercihleri dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda yapılacaktır.

DİKKAT!

Sınavlara müracaat eden adaylardan silahaltında olanların atamaları terhis tarihlerinden önce yapılmayacaktır.

7. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ

BELGELER

a. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

b. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (Adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecek olup, mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır.

(1) Fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanının aslı, (Dosyaya takılmayacak olup adayın yanında bulunacaktır.)

(2) Ön Başvuru Belgesi: Genel ağdan (İnternet) yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan ve 29 Temmuz 2017 tarihine kadar terhisini alabilecek durumda olan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Nitelik belgesi kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.),

(4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait Nüfus Cüzdanının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),

(5) Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.

(5) Lise Diploması:

(a) Lise Diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet onaylı fotokopisini veya aslının yetkili makamlarca onaylanmış (Mühürlü,kaşeli,imzalı) fotokopisini,

(b) Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.

(7) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır.)

(8) Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.

(9) Varsa Sürücü Belgesi, Askeri Ehliyet, Bonservis, Başarı Belgesi asılları ve/veya onaylı fotokopileri, (Adaylardan Sürücü Belgesi olanların mutlaka Sürücü Belgelerinin aslı ve

fotokopisini getirmesi gerekmektedir.)

(10) Uzman Erbaş adaylarından şehit ve vazife malulü olanların SGK’dan bu nedenle aylık aldıklarını gösterir belge ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden verilmiş kimlik kartlarının aslı ve fotokopisi.

(11) Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bu belgenin örneği, www.jandarma.tsk.tr. internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)

(12) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlama süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı.

8. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığınca veya ikamet ettikleri İl J.K.lıklarınca sevk edilecekleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. (Sevk edilen Hastanenin adı tam olarak başlık kısmına yazılacaktır.)

b. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde Personel Temin Merkez Komutanlığına veya şahsen ilk müracaat yapılan İl J.K.lığına başvuru yapması gereklidir.

c. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER