Memur Gazetesi

Jandarma Uzman Erbaş Alımında Askerlik Şartı Kalktı

Jandarma Uzman Erbaş Alımında Askerlik Şartı Kalktı
Bu haber 29 Mart 2017 - 1:54 'de eklendi ve 1.291 views kez görüntülendi.

Jandarma Uzman Erbaş Alımında Askerlik Şartı Başvuru Kılavuzunda Kaldırıldı

GENEL BİLGİLER

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Uzman Erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla erkek vatandaşlardan personel temin edilecektir. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamaktadır. Halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecektir.

Ön başvurular, jandarma.gov.tr internet adresinden 30 Ekim – 13 Kasım 2017 (saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

ç. Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Yerleşkesi Beytepe/Çankaya/ANKARA adresinde icra edilecektir.

Seçme sınavları tarihleri jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Kılavuzun tamamını okumadan internetten Ön Başvuru Formunu doldurmayınız. Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibidir:

FAALİYET TAKVİMİ

1.Ön başvuruların internetten alınmaya başlanması30 Ekim 2017 Pazartesi
2.Ön başvuruların sonlandırılması13 Kasım 2017 Pazartesi Saat 17.00
3.Adayların adli sicil, güvenlik ve arşiv araştırmalarının yaptırılması14-28 Kasım 2017
4.Mülakat Uygulama Emrinin yayınlanması ve başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması01 Aralık 2017’ye kadar
5.Uzman Erbaş Seçme Sınavlarının yapılması04 Aralık 2017’den itibaren
6.Başarılı adayların sağlık rapor işlemlerinin yapılmasıEn kısa sürede

 

 1. JANDARMA UZMAN ERBAŞBAŞVURU ŞARTLARI

 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 3. En az lise ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
 4. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (02 Ocak 1990 [dahili – 01 Ocak 1998 [dahili tarihleriarasında arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahin – 01 Ocak 1998 [dahin tarihleri arasında arasında doğanlar)

 1. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak “Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur ” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,
 2. En az 164 cm boyunda olmak koşuluyla, Boy-Kilo Tablosunda oranları tablosunda (TABLO-1) belirtilen değerler içerisinde bulunmak. Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.
 3. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

 1. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

 1. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak.
 2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.
 3. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi (TABLO-2) almış olmak.
 4. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),
 5. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.
 6. ADAYLARIN SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER

 7. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.
 8. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. Herhangi bir aşamada elenen veya başarılı olan adaylara, getirdikleri belgelerin fotokopileri (Adayın kendisine veya adresine) iade edilmeyecek olup, mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır. Adaylar nüfus cüzdanlarının aslını yanında bulunduracaktır.
 • Nüfus Cüzdanı: Aslı,
 • Ön Başvuru Belgesi: İnternetten yapılan ön başvurunun kabul edildiğine dair yayınlanan bilgisayar çıktısı,
 • Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için TABLO-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir).
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Bir adet fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez.),
 • Denklik Belgesi: Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin sureti.
 • Lise Diploması:
 • Lise Diplomasının asıl sureti (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet onaylı fotokopisini veya aslının yetkili makamlarca onaylanmış (Mühürlü,kaşeli,imzalı) fotokopisini, (Kesinlikle E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
 • Lise diplomasını kaybeden adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesini alacak ve belgenin aslını getireceklerdir.
 • Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesinin sureti. (Asıl sureti adayın yanında olacaktır. Kesinlikle E-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.)
 • Vesikalık 12 adet renkli biometrik fotoğraf. Belgelere yapıştırılanlar dışındaki fotoğraflar bir zarf içine konularak zarf ağzı üste gelecek şekilde dosyaya takılacak, fotoğrafların arkasında adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası yazılı olacaktır.
 • Varsa Sürücü Belgesi: Aslı ve fotokopisi,
 • Uzman Erbaş adaylarından şehit ve gazi çocuğu olanlara ait onaylı şehit veya gazi yakını olduğuna dair belgesi.

 

 • Dört adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: (Bu belgenin örneği, jandarma.gov.tr internet adresinde Sözleşmeli Uzman Erbaş duyuruları bölümünde yayımlanacaktır. Adaylar bu belgeyi bilgisayar ile talimatına uygun şekilde doldurup imzalanmış olarak getireceklerdir. Belgede hiçbir satır veya hane boş bırakılmayacak, adı soyadı, okulu, caddesi, sokak numarası vb. isimlerinde kısaltma yapılmayacaktır. Çizelgenin orijinal ölçülerinde değişiklik yapılmayacaktır.)
 • Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan göreve başlama süresini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi.
 1. JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUNUN YAPILMASI

 2. Adaylar, 30 Ekim – 13 Kasım 2017 tarihleri arasında, jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek başvuru işlemleri sayfasına ulaşabileceklerdir. İnternetten yapılan başvurular ön başvuru olarak kabul edilecektir.
 3. İnternetten ön başvuru işlemleri 13 Kasım 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir. Ön başvuru tamamladıktan sonra mutlaka yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra internetten yapılacak sınava çağrı duyurusunda ismini göremeyen ancak internetten başvuru yaptığını iddia eden adayların, bir hak iddia edebilmeleri için başvuru yapıldığına ilişkin yazıcı çıktısını şahsen beyan etmeleri gerekmektedir.
 4. İnternet ortamı dışında dilekçe vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. İnternetten başvuru esnasında adayın nüfus bilgileri MERNİS sisteminden otomatik olarak alınacağından, girilen kimlik bilgilerinin nüfus kaydından farklı olması durumunda adayların başvuruları kabul edilmemektedir. Kimlik bilgilerinin doğru girilmesi önem arz etmektedir.

 1. Başvuru sonuçları 01 Aralık 2017 tarihine kadar jandarma.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Posta yoluyla yazılı herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
 2. Daha önce başvuru yapan, seçme sınavlarını geçip sağlık raporu alan (Başarılı) adaylar başvuru yapmayacaktır.
 3. Başvurular masaüstü bilgisayar üzerinden “İnternet Explorer” tarayıcı kullanılarak yapılacaktır. Mobil cihazlardan (Cep Telefonu, tablet, vb.) veya başka tarayıcıdan (Chrome, Firefox, Opera Browser, vb.) başvuru yapılamamaktadır.
 4. UYGULANACAK SINAVLAR

 5. Ön başvurusu kabul edilen adaylar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (İncek/Ankara);
 • Yazılı sınav:

Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan her soru 10 puan olmak üzere toplam 10 soru sorulacaktır. (100) puan üzerinden (50) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılarak diğer sınav aşamalarına katılacaklardır.

 • Ön sağlık muayenesi:

 • Adayların (TABLO-I’de) boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.
 • Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutulacaklardır.
 • Bedeni yetenek sınavı (spor testi):
 • Adaylara uygulanacak BYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir. Belirtilen BYS barajlarını geçen adaylar mülakata katılmaya hak kazanacaktır.
 • Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir. (Adaylar yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılabilecektir.)
 • Fiziki Yetenek Değerlendirme Testlerinin yapılacağı günde önemli mazereti veya sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Ameliyatlı, burkulma, kırık vb.) bulunan adaylar o gün durumunu bildirmesi halinde sınavlara kabul edilmeyecektir. Ancak ilan edilen sınav tarihleri bitmeden müracaat etmeleri halinde sınava alınabileceklerdir.

(ç) Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testlerine katılacak adaylar testlerin uygulanmasına yönelik herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

 • Mülakat Sınavı:

 • Yazılı, Ön Sağlık Muayene ve BYS (Spor) Testlerinde başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaklardır. Her aday için tek bir gün planlanacak olup, adayların hangi tarihte mülakata gireceği, Ön Sağlık Muayene ve BYS aşamasında adaylara tebliğ edilecektir.
 • Mülakat esnasında yapılacak olan görüşmede; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.
 • Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.
 1. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında getirmeyecek/bulundurmayacaklardır.
 2. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER (SADECE ASKERDE OLANLAR İÇİN)

 3. Sınava girecek silahaltında bulunan erbaş ve erlere ilişkin olarak, TABLO-2’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurulacak, varsa mahkeme evrakları ile birlikte mühürlü zarf içerisine konulmuş bir şekilde adaylara teslim edilecek ve adaylar seçme sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecektir. Ayrıca adaylara zarfı açmaması gerektiği ve seçme sınavlarına gelirken bu zarfı getirmesi hususu tebliğ edilecektir.
 4. Adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.
 5. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen aday erbaş ve erler için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır.

ç. Aday erbaş ve erlerin nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacaktır.

 1. Aday erbaş ve erlere seçme sınavları ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilmesi hususunda kolaylık sağlanacaktır.
 2. 2803 Sayılı J. Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunun Ek-13’üncü maddesi gereğince “Muvazzaf askerlik yükümlülüğüne başlamadan Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaşlığa kabul edilenler ile beş yıllık sözleşme yapılır ve her türlü askerlik işlemleri ertelenir.” amir hükmü bulunduğundan halen kazanan adaylar için geçici terhis belgesi düzenlenecektir.
 3. SAĞLIK RAPORU İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 4. Seçme sınavları sonucunda başarılı olan adayların; Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığınca veya ikamet ettikleri İl J.K.lıklarınca sevk edilecekleri Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kazanmış olduğu sınıf ile ilgili “Komando Uzman Erbaş olur veya Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. (Sevk edilen Hastanenin adı tam olarak başlık kısmına yazılacaktır.)
 5. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakları vardır. İtiraz işlemleri için; adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapması gereklidir.
 6. KAYIT KABUL VE ATANMA İŞLEMLERİ

 7. Sınavlarda başarılı olan Uzman Erbaş adayları jandarma.gov.tr internet adresinden eğitime tâbi tutulacakları birlik yerleri ile kayıt kabul işlemleri ayrıntılı olarak duyuru sonradan yapılacaktır.
 8. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi ve ön başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması önem arz etmektedir.
 9. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında

herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

 1. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ULAŞIM

 2. Ulus (Dışkapı-ANKARA) : Bu bölgeden, Ulus-İncek hattında çalışan minibüsler ile gelinebilir. Minibüslerin ilk kalkış durağı Bentderesi dolmuş duraklarıdır. Minibüsler; buradan hareketle Dışkapı, Etlik Kavşağı, İskitler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önü, AŞTİ, Konya Yolu, Or­An Kavşağı, İncek Bulvarı güzergâhını takip ederek Jandarma Eğitim/Okullar Komutanlığı önünden geçmektedir.
 3. Kızılay (Güvenpark Önü-ANKARA) : Fevziye (194 numaralı otobüs), Tulumtaş (192 numaralı otobüs), Taşpınar (191 numaralı otobüs) istikametlerine giden EGO otobüsleri ile ulaşılabilir.

DİKKAT! Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; sınav, kayıt kabul vb. için gelen adaylar; sadece İncek Bulvarı üzerinde bulunan 1 Numaralı Nizamiyeden içeri alınacaklardır. Diğer nizamiyelere gelen adaylar Yerleşkeye alınmayacaklardır.

http://memurgazetesi.net/haberler/tsk-alimlari

Başvuru kılavuzu:  http://memurgazetesi.net/wpcontent/uploads/2017/10/2017_10_UZMAN_ERB_KLAVUZ.pdf

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER