Memur Gazetesi

Özel Kuvvetler 2017 Muvazzaf Subay Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Özel Kuvvetler 2017 Muvazzaf Subay Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Bu haber 29 Mart 2017 - 13:54 'de eklendi ve 93 views kez görüntülendi.

2017 Özel Kuvvetler Komutanlığına Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Tarihi Ne Zaman?

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMI 2017 YILI BAŞVURU KILAVUZU

Başvuru Tarihi   : 2016 yılı Özel Kuvvetler Subay alımları için başvurular 01-30 Kasım arasında yapıldı. 2017  yılı Özel Kuvvetler Subay alımları benzer tarihlerde (01-30 Kasım) olacak

ÖZEL KUVVETLER MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİLER

 1. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Özel Kuvvetler Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev yapmak üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığında muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda

Özel Kuvvetler Dış Kaynaktan (Sivilden) Muvazzaf Subay Olma Süreci;

 • Seçim Aşaması Faaliyetleri:
 • Kayıt Kabul,
 • Ön Sağlık Muayenesi,
 • Fiziki Yeterlilik Testi,

(ç)   Kişilik Değerlendirme Testi,

 • Mülakat.
 • Sınıflandırma yapılması (asil/yedek adayların belirlenmesi).
 • Hastane sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.
 1. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edilerek, Özel Kuvvetler Komutanlığında açılacak kursa katılacaktır. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Özel Kuvvetler Komutanlığı Tabur/Tim kadrolarına atanarak göreve başlayacaklardır.

ç.    Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

 • Özlük Hakları:
 • Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler için de uygulanır.

(ç)   Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt’a, karargâh ve kurumlara atanmalarında  TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 • Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

 • İzin İşlemleri:
 • Temin edilen muvazzaf subay adayları “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi” süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve ÖKY-184-1 Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı Kurslar Yönergesi hükümlerine
 • Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine
 • Konuttan Faydalanma:

Özel Kuvvetler Komutanlığı/mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf subaylar gibi istifade ederler.

 • Sosyal Hakları:

Muvazzaf subaylığa alınanlar emsali muvazzaf subaylar ile aynı sosyal haklara sahiptirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkânları sağlanmaktadır.

 • Malî Hakları:
 • Özel Kuvvetler Komutanlığı tabur/tim kadrolarında istihdam edilen muvazzaf subaylar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan aynen istifade ederler. Bu hususlara ilave olarak; Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personele,
 • Diğer birliklerde    görevli    emsallerine    göre    daha    fazla    yan    ödeme

ödenmektedir.

 • Diğer birliklerde görevli emsallerine göre gereken ilave kursları görmeleri halinde paraşütçülük, kurbağa adam/dalgıç tazminatları daha fazla ödenmektedir.
 • Sosyal Güvenlik  Kurumu  (SGK)  ve  Ordu  Yardımlaşma  Kurumu  (OYAK)    ile

İlişkileri:

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.
 • 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde Kurumun daimi

üyesidirler.

 • Çeşitli Hükümler:
 • Temin edilen muvazzaf subay adaylarının “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi” süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.
 • Muvazzaf subay adaylarının “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”nde başarısız olma durumlarında, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği göre işlem yapılır.

  2017 Özel Kuvvetler Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

 • Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP3 Lisans Puanı” asgari 50 olmak,
 • En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (Öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,
 • Askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulu bitirenler,
 • 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında yedek subay ve kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapmakta olanlardan (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.) bu kılavuzda belirtilen genel ve özel başvuru şartlarını taşıyan erkek adaylar başvurabileceklerdir.
  2017 Özel Kuvvetler Subay Alımı Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
 • Özel Kuvvetler Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak), lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular).
 • En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Özel Kuvvetler Kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak.

 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre halen askerlik hizmetini yapanların askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
 • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum
 • Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. (ğ) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.
 • Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak,

(ı) Ülkemizce; Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca  terör  örgütü  olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, çocuğu,  annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

 • Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne başlamış olsalar bile bu durumları ne zaman tespit edilirse edilsin eğitim ile ilgili ilişkileri derhal kesilip ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.
  2017 Özel Kuvvetler Subay Alımı Öğrenim ile İlgili Şartlar:

olmak,

 • En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş
 • Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya

yurt içi en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

 • Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,
 • Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 • Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak
 • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular),
 • Sağlık ile İlgili Şartlar:
 • Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak [Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme, yaygın saçkıran, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak)],
 • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-1’dedir. (Asgari boy standardı 164 cm.dir.)],
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak (Sevk edildiği kamuya ait tam teşekküllü Hastaneden) “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almak.). Bu rapora ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Özel Kuvvetler Kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak (“Komando Olur. Paraşütle Atlar” kayıtlı sağlık raporu almış olmak).
 • Özel Şartlar:
 • Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP3 Lisans Puanı” asgari 50 olmak,
 • TABLO-2’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, sivil memur veya işçi olarak istihdam edilmemiş olmak,

(ç) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-3’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak.

 • Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması
  Özel Kuvvetler Subay Alımı Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 • Temin faaliyeti TABLO-5’de bulunan faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvuruları 01-30 Kasım 2017(saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz
 • Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
 • Ön başvurusu kabul edilen adaylara Kara Harp Okulu Komutanlığında uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri 09 Ocak 2018 tarihinden sonra kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
 • Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.
 • Yapılacak sınavlar sonucunda muvazzaf subay adaylarından başarılı olanlar; “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle mezun olarak “Özel Kuvvetler Kursuna” gönderilecektir.

Özel Kuvvetler Subay Alımı Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

 • Ön başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “yedek subay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO–3 ve TABLO–4 ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.
 • TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
 • Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.
 • Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 1. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
 2. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?
 • Kayıt Kabul,
 • Ön Sağlık Muayenesi,
 • Fiziki Yeterlilik Testi,
 • Kişilik Değerlendirme Testi,
 • Mülakat.
  Özel Kuvvetler Subay Alımı Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar çağrılacaktır. İkinci seçim aşamasına çağrılacak aday sayısı, kontenjanın 20 katı olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecek, Ön başvurusu kabul edilenlerin; kayıt- kabul, ön sağlık muayenesi, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinden 09 Ocak 2017 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER